Styret 2024/2025

På årsmøtet 30.4.2024 ble følgende valgt inn i styret for inneværende sesong.

Per Watz

Per Watz
Leder - Mobil: / Epost:


Hilde Marie Krange

Hilde Marie Krange
Nestleder - Mobil: / Epost:


Unn Elisabeth Lynum

Unn Elisabeth Lynum
Kasserer - Mobil:


Karin Margrete Oppegård

Karin Margrete Oppegård
Styremedlem - Mobil:


Einar Visnes

Einar Visnes
Styremedlem - Mobil:


Nils Erik Lie

Nils Erik Lie
Styremedlem - Mobil:


Daniel Olsson

Daniel Olsson
Varamedlem - Mobil:


Øvrige verv

Revisor: Finn Leiang Vararevisor: Morten Brataas

Valgkomité: Tor Erik Granum og Rolf Sjødal